Wystąpienia na konferencjach

2021

Michał Motak
2021 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques

„Left ventricular segmentation from cardiac MRI data”

Michał Motak
58. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH

Sekcja Akustyki, Biomechaniki, Bioinżynierii i Ergonomii
„Automatyczna segmentacja obrazów rezonansu magnetycznego serca”

Artur Jurgas
58. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH

Sekcja Akustyki, Biomechaniki, Bioinżynierii i Ergonomii
„Usprawnianie rejestracji poprzecznej seryjnych sekcji histologicznych za pomocą użycia sieci neuronowych przy normalizacji barwników”

Olaf Tomaszewski, Juliusz Stefański
58. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH

Sekcja Akustyki, Biomechaniki, Bioinżynierii i Ergonomii
„Pomiar retencji CO2 w maskach Subea EasyBreath przekształconych w improwizowane środki ochrony COVID-19 dla personelu medycznego”

2020

Juliusz Stefański, Olaf Tomaszewski
IEEE EMBS ISC 2020, Zabrze – Kraków
Measurement of CO2 retention in Subea EasyBreath masks converted into improvised COVID19 protection measures for medical services

2019

Magdalena Gorczowska
New Frontiers in Interventional Cardiology, Kraków
System for monitoring mechanical heart valves

Adrian Bieliński, Karolina Milewska, Monika Stachak, Juliusz Stefański i Grzegorz Woźniak
56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki, Bioinżynierii i Ergonomii
Interfejsy człowiek – maszyna w zastosowaniu do sterowania modelami dłoni

Magdalena Gorczowska
56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki, Bioinżynierii i Ergonomii
„Detekcja dysku optycznego w obrazach siatkówki”

Karolina Milewska
56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Informatyki
„Personalizacji alloplastyki stawu biodrowego na podstawie obrazowania metodą tomografii komputerowej”

Jakub Cholewa, Mateusz Twaróg, Sylwia Wilk
56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Automatyki i Robotyki
Rozpoznawanie gestów ręki

2017

Marcin Strzelecki
Warsztaty Projektowania Mechatronicznego, Kraków
„Rozwiązania technologiczne dla wielowirnikowego bezzałogowego statku powietrznego”

Klaudia Kantor
XXII Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego, Bartkowa 
„Autonomiczny wielowirnikowy dron latający”

Gabriela Małachowska
XXII Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego AGH, Bartkowa
„System wizyjny do fotogrametrii oraz rozpoznawania obrazów”

Klaudia Kantor
54. Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH
„Analiza rozwiązań technicznych stosowanych w wielowirnikowych dronach w kontekście budowy”

Marcin Strzelecki, Klaudia Kantor
54. Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH
„Sterowanie autonomicznego drona latającego”

Damian Kwaśny, Paweł Olbrycht
54. Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH
„Automatyczna Weryfikacja Mówcy z użyciem platformy Raspberry PI3″

Adam Gugała, Jakub Nowak, Wojciech Ficoń
54. Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH
„Analiza drżenia u osób cierpiących z powodu chorób neurodegeneracyjnych”

Michał Kluska, Maciej Stanuch, Adam Klimczach
54. Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH
„Optyczny system pomiaru stężenia glukozy we krwi”

Maciej Stanuch
54. Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH
„Konstrukcja toru pomiarowego dla potrzeb budowy optycznego skanera żył wraz z wstępnym przetwarzaniem otrzymanych obrazów w zastosowaniach biometrii”

Maciej Stanuch
54. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sesja Laureatów
„Konstrukcja toru pomiarowego dla potrzeb budowy optycznego skanera żył wraz z wstępnym przetwarzaniem otrzymanych obrazów w zastosowaniach biometrii”

Michał Kluska
54. Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH
„Optyczny system pomiaru częstości akcji serca oraz częstotliwości oddechu”

2016

Aleksandra Habrat
53. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
„Ocena metrologiczna czujnika Kinect One w kontekście dokładności rekonstrukcji powierzchni”

Alicja Krysiak
53. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
„Aplikacja wspomagająca ćwiczenia fizyczne z wykorzystaniem czujnika Kinect One”

Justyna Morawska
53. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
„Inteligentny wizjer – detekcja i rozpoznawanie twarzy osób znajdujących się za drzwiami z wykorzystaniem tabletu i wizjera optycznego”

Maciej Stanuch, Ewelina Morańska, Sylwia Gruszeczka
53. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
„Skaner żył i tętnic”

Justyna Morawska
Sesja Laureatów 53. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
„Inteligentny wizjer – detekcja i rozpoznawanie twarzy osób znajdujących się za drzwiami z wykorzystaniem tabletu i wizjera optycznego”

2015

Patrycja Bizoń
52. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
„Projekt urządzenia do pomiaru stanu kontaktu elektrody ze skórą”

Mateusz Danioł
52. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
„Mobilny Lokalizator Medyczny”

Patrycja Donath
52. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
„Opracowanie fizycznego modelu skóry człowieka oraz badania eksperymentalnej aparatury monitorującej stan kontaktu elektroda – skóra”

Maciej Książek, Mateusz Danioł, Tomasz Ćwik
52. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
„Rozproszona sieć pomiarowa do zastosowań w ratownictwie”

Maciej Książek, Mateusz Danioł, Tomasz Ćwik
52. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
„Prototyp sterowania robotycznym manipulatorem za pomocą czujników MEMS”

Magdalena Kucharska, Alicja Krysiak, Aleksandra Habrat
52. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
„Wielopunktowy system pomiarowy do analizy ruchu i postawy człowieka”

Katarzyna Skóra
52. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
„Analiza obrazów tomograficznych dla potrzeb medycyny sądowej”

Karol Kwaśny, Andrzej Proszkowiec, Wojciech Zieliński
52. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Elektroniki
„Precyzyjny miernik prędkości”

Magdalena Kucharska
XX Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego AGH Barkowa 2015
„Wielopunktowy system pomiarowy do analizy ruchu i postawy człowieka”

Maciej Książek
XX Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego AGH Barkowa 2015
„Projekt budowy sieci czujników umożliwiających zdalny monitoring parametrów życiowych człowieka, a także zbieranie informacji o otoczeniu”

Mateusz Danioł
XIV Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie
„Rozwój, kalibracja, walidacja oraz porównanie lokalizatorów medycznych opartych o smarfony Apple iPhone 5S oraz Samsung Galaxy S4”

2014

Katarzyna Bugajska, Bartosz Machura
XIX Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego AGH
„Dębno – Bartkowa 2014”
„Projekt budowy aktywnych i pasywnych czujników położenia oraz ich analiza metrologiczna w kontekście zastosowania w nawigacji medycznej”

Katarzyna Bugajska
51. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
„Analiza trójwymiarowych obrazów tomografii komputerowej w celu minimalizacji inwazyjności planowanych zabiegów onkologicznych”

Patrycja Donath, Michalina Gołąb
51. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
„Wykorzystanie sygnałów bioelektrycznych dla potrzeb sterowania aplikacjami komputerowymi”

Agnieszka Kania, Joanna Szwajgier
51. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
„Algorytmy wyznaczania cech i punktów charakterystycznych dla potrzeb przetwarzania i analizy obrazów medycznych”

Krzysztof Kmiotek, Rafał Kułaga, Karol Wilk
51. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
„Oprogramowanie do Kompleksowej Analizy Sygnałów EKG”

Ewa Waśkiewicz
51. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
„Umożliwiająca Dopasowywanie i Fuzję Obrazów Medycznych”

Daniel Materowski
51. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Informatyki
„Autonomiczny system do pobierania, przetwarzania i analizy ruchu w języku polskim w sieci społecznościowej Twitter”

Bartosz Machura
XVIII Seminarium Studenckiego Ruchu Naukowego AGH
„Kasina Dolna-Bartkowa 2013
„Opracowanie prototypu lokalizatora dla potrzeb nawigacji medycznej 3D”

Jakub Łągwa
50. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
„Analiza kształtu struktur anatomicznych okolicy miednicy dla potrzeb radioterapii nowotworu prostaty”

Bartosz Mastalski
50. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
„Segmentacja strun głosowych w endoskopowych zapisach wideo”

Bartosz Mastalski
Sesja Laureatów 50. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
„Segmentacja strun głosowych w endoskopowych zapisach wideo”

Kamil Kozłowski, Filip Schramm, Mariola Szklarz, Joanna Zygmunt
50. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH
Sekcja Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
„System nawigacji medycznej zbudowany w oparciu o popularne kontrolery Wii Remote”

Jakub Łągwa
XII Sympozjum „Modelowanie i Pomiary w Medycynie”
„Analiza kształtu struktur anatomicznych jamy brzusznej dla potrzeb radioterapii nowotworu prostaty”