Wyróżnienia i nagrody


NEW FRONTIERS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY 2019

Magdalena Gorczowska
System for monitoring mechanical heart valves
Kraków, 13 grudnia 2019r.


KRAKOWSKIE DNI ELEKTRYKA 2019

Podczas tegorocznych KDE zaprezentowaliśmy projekty: Dron i Interfejsy człowiek maszyna w zastosowaniu do
sterowania modelami dłoni.
Kraków, 15 maja 2019r.I MIEJSCE PODCZAS 56. KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH HUTNICZEGO AGH

Adrian Bieliński, Karolina Milewska, Monika Stachak, Juliusz Stefański i Grzegorz Woźniak
Interfejsy człowiek maszyna w zastosowaniu do 
sterowania modelami dłoni
Kraków, 9 maja 2019r.


WYRÓŻNIENIE PODCZAS 56. KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PIONU HUTNICZEGO AGH

Magdalena Gorczowska
Detekcja dysku optycznego w obrazach siatkówki
Kraków, 9 maja 2019r.


I MIEJSCE W KATEGORII “KOŁA NAUKOWE” PODCZAS TARGÓW PROJEKTÓW AKADEMICKICH

Studenci z Koła Naukowego BioMetr
Skaner naczyń krwionośnych do nowoczesnych zastosowań autoryzacji biometrycznej
Kraków, 24 maja 2017r.


I MIEJSCE ZA PREZENTACJĘ PODCZAS 54. KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PIONU HUTNICZEGO AGH

Maciej Stanuch
Konstrukcja toru pomiarowego dla potrzeb budowy optycznego skanera żył wraz z wstępnym przetwarzaniem otrzymanych obrazów w zastosowaniach biometrii
Kraków, 11 maja 2017r.


I MIEJSCE ZA PREZENTACJĘ PODCZAS 54. KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PIONU HUTNICZEGO AGH

Zespół Macieja Stanucha – „Biomisie”
Gdańsk, 17-19 maja 2017r.


I MIEJSCE W KONKURSIE EUROPEAN BEST ENGINEERING COMPETITION

Zespół Macieja Stanucha – „Biomisie”
Kraków, 11 kwietnia 2017r.

I MIEJSCE W 53. KONFERENCJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PIONU HUTNICZEGO AGH


Justyna Morawska
Inteligentny wizjer – detekcja i rozpoznawanie twarzy osób znajdujących się za drzwiami z wykorzystaniem tabletu i wizjera optycznego
Kraków, 8 maja 2016r.

II MIEJSCE PODCZAS SESJI LAUREATÓW 53. KONFERENCJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PIONU HUTNICZEGO AGH

Justyna Morawska
Inteligentny wizjer – detekcja i rozpoznawanie twarzy osób znajdujących się za drzwiami z wykorzystaniem tabletu i wizjera optycznego
Kraków, 8 maja 2016r.


ZWYCIĘSTWO W TARGACH PROJEKTÓW AKADEMICKICH

Maciej Książek, Mateusz Danioł, Tomasz Ćwik
Rozproszona sieć pomiarowa do zastosowań w ratownictwie
2 czerwca 2015r.


I MIEJSCE W KATEGORII HIT KOMERCYJNY PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KONSTRUKCJI STUDENCKICH

Maciej Książek, Mateusz Danioł, Tomasz Ćwik
Rozproszona sieć pomiarowa do zastosowań w ratownictwie
2 czerwca 2015r.

SUPER LAUREACI (I MIEJSCE) PODCZAS 52. KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH


Maciej Książek, Mateusz Danioł i Tomasz Ćwik
Rozproszona sieć pomiarowa do zastosowań w ratownictwie (Smart Sensor Grid)
Kraków, 7 maja 2015r.

II MIEJSCE W KONKURSIE REFERATÓW 51. KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PIONU HUTNICZEGO AGH

Katarzyna Bugajska
Analiza trójwymiarowych obrazów tomografii komputerowej w celu minimalizacji inwazyjności planowanych zabiegów onkologicznych
Kraków, 8 maja 2014r.


III MIEJSCE W KONKURSIE REFERATÓW 51. KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PIONU HUTNICZEGO AGH

Patrycja Donath, Michalina Gołąb
Wykorzystanie sygnałów bioelektrycznych dla potrzeb sterowania aplikacjami komputerowymi
Kraków, 8 maja 2014r.


I MIEJSCE W KONKURSIE REFERATÓW 50. KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PIONU HUTNICZEGO AGH

Bartosz Mastalski
Segmentacja strun głosowych w endoskopowych zapisach wideo
Kraków, 9 maja 2013r.


WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE REFERATÓW 50. KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PIONU HUTNICZEGO AGH

Jakub Łągwa
Analiza kształtu struktur anatomicznych okolicy miednicy dla potrzeb radioterapii nowotworu prostaty
Kraków, 9 maja 2013