Skład osobowy

Opiekunowie koła:

dr hab. inż. Andrzej Skalski, prof. AGH
skalski@agh.edu.pl

dr inż. Daria Hemmerling
hemmer@agh.edu.pl

Opiekunowie merytoryczni:

dr inż. Mirosław Socha
socha@agh.edu.pl
http://home.agh.edu.pl/~socha/

dr inż. Marek Stencel
masten@agh.edu.pl

mgr inż. Marek Wodziński
wodzinski@agh.edu.pl

Zarząd koła:

przewodniczący:
Juliusz Stefański
juliusz.stefanski@samorzad.agh.edu.pl

wiceprzewodniczący:
Magdalena Gorczowska
magda.gorczowska@gmail.com