Publikacje

Mirosław Socha, Rozwiązania technologiczne dla wielowirnikowego bezzałogowego statku powietrznego,  Projektowanie mechatroniczne: zagadnienia wybrane: praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2017, rozdział monografii

Mateusz Danioł, Tobias Martin, Józef Kozak Rozwój, kalibracja, walidacja oraz porównanie lokalizatorów medycznych opartych o smartfony Apple iPhone 5S oraz Samsung Galaxy S4, Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 5, s. 53–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Abstr.

Andrzej Skalski, Bartosz Machura Metrological Analysis of Microsoft Kinect in the contex of object localization. Metrology and Measurement Systems, LF, IF.

Zbigniew Marszałek, Wacław Gawędzki, Paweł Turcza, Patrycja Bizoń, Patrycja DonathBadania wpływu układu monitorowania stanu kontaktu elektrody biomedycznej ze skórą pacjenta na mierzony sygnał elektrokardiograficzny, Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 5, s. 72–75. — Bibliogr. s. 75, Streszcz., Abstr.

Zbigniew Marszałek, Wacław Gawędzki, Paweł Turcza, Patrycja Bizoń, Patrycja DonathBadania wpływu układu monitorowania stanu kontaktu elektrody biomedycznej ze skórą pacjenta na mierzony sygnał elektrokardiograficzny, materiały XIV Sympozjum „Modelowanie i Pomiary w Medycynie”, Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, pp. 73-74, ISBN 978-83-61528-36-4, Kraków 2015.

Tomasz Ćwik, Cezary Cianciara, Piotr Piwowar, System pomiarowy do rejestracji drżeń parkinsonowskich — Parkinson hand tremors measurement system, Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 5, s. 130–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Abstr.

M. Danioł, J. Schulte, B. JankowskiRozwój, kalibracja i walidacja lokalizatora bazującego na jednej kamerze smartfonu. Development, calibration, and validation of a medical localizer based on one smartphone camera, Wydawnictwo PAK, vol. 60, no. 4, pp. 216-218, ISSN 0032-4140, 2014.

Katarzyna BugajskaAnaliza trójwymiarowych obrazów tomografii komputerowej w celu minimalizacji inwazyjności planowanych zabiegów onkologicznych, Artykuły Laureatów LI Sesji Studenckich Kół Naukowych PH AGH. Kraków 2014.

Bartosz MastalskiSegmentacja strun głosowych w endoskopowych zapisach wideo, Publikacje Laureatów L Sesji Studenckich Kół Naukowych PH AGH. Kraków 2013.

Andrzej Skalski, Jakub Łągwa, Tomasz Zieliński, Piotr Kędzierawski, Tomasz KuszewskiAutomatic Prostate Segmentation in MR Images Based on 3D Active Contours with Shape Constraints, artykuł w materiałach konferencyjnych 17th IEEE SPA Conference (Poznań, 09-2013), w bazie IEEE oraz w Web of Science.

Andrzej Skalski, Jakub Łągwa, Piotr Kędzierawski, Paweł KukołowiczAnaliza kształtu struktur anatomicznych jamy brzusznej dla potrzeb radioterapii nowotworu prostaty, materiały XII Sympozjum „Modelowanie i Pomiary w Medycynie”, Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, pp. 91-92,ISBN 978-83-61528-36-4, Kraków 2013.

Andrzej Skalski, Jakub Łągwa, Piotr Kędzierawski, Paweł KukołowiczAnaliza kształtu struktur anatomicznych jamy brzusznej dla potrzeb radioterapii nowotworu prostaty, Wydawnictwo PAK, vol. 59, no. 4, pp. 254-257, ISSN 0032-4140, Gliwice 2013.