W trakcie realizacji

POMIAR RETENCJI CO2 W MASKACH SUBEAEASYBREATH PRZEKSZTAŁCONYCH NA IMPROWIZOWANE ŚRODKI OCHRONY PRZED COVID19 DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

Analiza różnego typu adapterów i rozwiązań pozwalających na ograniczenie nagromadzenia dwutlenku węgla w maskach SubeaEasyBreath. Dokonanie pomiarów części twarzowej oraz ustno-nosowej maski. Rozwiązanie zostanie wykorzystane podczas pracy medyków w trakcie epidemii COVID19.

SIEĆ INTELIGENTNYCH CZUJNIKÓW DO MONITOROWANIA PARAMETRÓW FIZJOLOGICZNYCH UŻYTKOWNIKA

W ramach projektu budowany jest układ czujników, który pozwoli na analizę dobrostanu organizmu użytkownika. Planowane jest skonstruowanie opaski do mierzenia położenia i tętna użytkownika, układu do mierzenia sygnału EKG i zestawu do akwizycji danych w trakcie wysiłku fizycznego.

DRON

KAROLINA GUTKA, MACIEJ ROCKI, MATEUSZ ŚWIĘSZEK

Montowanie drona, napisanie oprogramowania oraz sterowanie nim podczas lotu. W dalszej części projektu planowane jest dołączenie kamery.

SYSTEM KONTROLI ODDECHU

MAGDALENA GORCZOWSKA, IWONA GRABA

Opracowanie układu rejestrującego odkształcenia klatki piersiowej podczas oddychania. System mobilny, alarmujący w przypadku wykrycia nieprawidłowości np. bezdechu.

DIAGNOSTYKA AKUSTYCZNA

KONRAD WOJDON

Opracowanie automatycznego algorytmu, który analizując zarejestrowane sygnały z mikrofonu wykrywa nieprawidłowości mowy. Mikrofon umieszczony na odpowiedniej matrycy, sygnał modulowany opóźnieniami fazowymi.

POMIAR EKG Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁÓW WBUDOWANYCH

ADRIAN PACH

Pomiar sygnału EKG metodą 2 – elektrodową, następnie przesyłanie danych na telefon i dalsza analiza.