O nas

Interdyscyplinarne Koło Naukowe BioMetr działa przy Katedrze Metrologii i Elektroniki Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Powstało w grudniu 2012 roku, a opiekunami są: dr hab. inż. Andrzej Skalski, prof. AGH i dr inż. Daria Hemmerling, którzy odpowiadają za rozwój naukowy i wsparcie merytoryczne.

Studenci należący do BioMetru rozwijają swoje zainteresowania przez realizację projektów, które swoją tematyką wykraczają poza program studiów. Związane są z takimi dziedzinami jak: bioinformatyka, metrologia, elektronika, algorytmika, techniki wizyjne, interfejsy multimodalne, przetwarzanie obrazów i sygnałów, programowanie mikrokontrolerów, biomechanika, inżynieria biomedyczna. Koło Naukowe prowadzi współpracę z firmami i instytutami na terenie Krakowa, Warszawy, Kielc i Niemiec.

Członkowie koła byli wielokrotnie nagradzani na Sesjach Kół Naukowych Pionu Hutniczego, podczas Targów Projektów Akademickich oraz w Ogólnopolskim konkursie European BEST Engineering Competition. Współorganizowali konferencje: XXth Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, Kraków 20-22.09.2017r, IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, Kraków 16-18.10.2018r, jak również Signal Processing Symposium 2019, Kraków 17-19.09.2019. Studenci biorą udział w Festiwalu Nauki w Krakowie, Otwartych Dniach AGH i wielu konferencjach, na których prezentują swoje projekty. W ramach koła zostało zrealizowanych 6 projektów grantowskich. W roku akademickim 2019/2020 realizowany jest Sieć inteligentnych czujników do monitorowania parametrów. Pomiar retencji  CO2 w maskach SubeaEasyBreath przekształconych na improwizowane środki ochrony przed COVID19 dla służb medycznych.

W ramach swojej działalności Koło organizuje seminaria, których celem jest poszerzenie wiedzy studentów z dziedzin często wybiegających poza program studiów.

Jeżeli chcesz z nami nawiązać współpracę – prosimy o kontakt z Opiekunem lub Przewodniczącym.